Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

 

I.

Alapvető rendelkezések

 1. A személyes adatok üzemeltetője az 5. § a) pontja szerint o) a. 18/2018 Z.z. A személyes adatok védelméről szóló módosított RHG s.r.o. ICO 47625741, székhelye: Cesta Mládeže 44, 901 01 Malacky (a továbbiakban: üzemeltető).
 2. Az üzemeltető elérhetőségei:
  cím: Cesta Mládeže 44, 901 01 Malacky

      email: info@pipper.hu

     Telefon: +421 0911 123 362

 1. A személyes adatok az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve azonosíthatunk, különösen egy olyan azonosító alapján, mint például a név, az azonosító szám, a helyadatok, a hálózati azonosító vagy az egy vagy több konkrét fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy azonosítása.
 1. Az Üzemeltető nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az üzemeltető feldolgozza az általa megadott személyes adatokat vagy az Ön által az Ön által megrendelt személyes adatokat.
 2. Az üzemeltető feldolgozza az Ön azonosítását és elérhetőségeit, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

 

III.

A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

 1. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka
 • az Ön és az üzemeltető közötti szerződés teljesítése a 13. §. 1 (a) b) Törvény,
 • az üzemeltető jogos érdeke a közvetlen marketing (különösen üzleti hirdetések és hírlevelek küldése) tekintetében a 13. § (1) bekezdésének megfelelően; 1 (a) f) Törvény,
 • Az Ön hozzájárulása a feldolgozáshoz a közvetlen marketing (különösen üzleti hirdetések és hírlevelek küldése) céljából a 13. § (1) bekezdésének megfelelően. 1 (a) a) a törvény az áruk vagy szolgáltatások megrendelésének hiányában. 
 1. A személyes adatfeldolgozás célja
 • a megrendelés biztosítása és az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés során személyes adatokra van szükség, amelyek szükségesek a sikeres megrendelés feldolgozásához (név és cím, kapcsolat), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy az üzemeltető által teljesített,
 • üzleti hirdetések küldése és egyéb marketing tevékenységek végrehajtása. 
 1. Az üzemeltető a törvény 28. §-a szerinti automatikus döntését nem fogadja el. Az ilyen feldolgozáshoz kifejezett hozzájárulását adta. 

 

IV.

A személyes adatok megőrzési ideje

 1. Az üzemeltető személyes adatokat tárol
 • az Ön és az Üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges időtartamra és a szerződéses kapcsolatok igénybevételére (a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 15 évig). 
 • az Ön és az Üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges időtartamra és a szerződéses kapcsolatok igénybevételére (a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 15 évig). 
 1. A személyes adatok megőrzési ideje után az üzemeltető törli a személyes adatokat. 

 

V.

A személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei személyek
 • Részt vesz az áruk / szolgáltatások szállításában / a szerződés szerinti kifizetésekben,
 • e-bolt üzemeltetési szolgáltatások (Shoptet) és egyéb e-bolt üzemeltetési szolgáltatások nyújtása,
 • marketing szolgáltatások nyújtása.
 1. Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba (az EU-n kívül) vagy egy nemzetközi szervezetre. A személyes adatok harmadik országokban címzettjei levelezési szolgáltatók.

 

VI.

Az Ön jogai

 1. Az Ön törvényében meghatározott feltételekkel
 • a személyes adataikhoz való hozzáférés joga a § 21 törvény, 
 • a személyes adatok helyesbítésének joga a § 22 törvény, vagy a feldolgozás korlátozása a § 24 törvény, 
 • a személyes adatok törlésének joga a § 23 törvény, 
 • - a felszólalás joga a § 27 törvény, 
 • - az adatok hordozhatóságának joga a § 26 törvény, 
 • - a feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az üzemeltetőnek a 10. cikkben említett címére vagy e - mailjére. III e kifejezések közül. 
 1. Arra is joga van panaszt nyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ha úgy gondolja, hogy megsértették a magánélethez való jogát.

 

VII.

A magánélet feltételei

 1. Az Üzemeltető kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezeti intézkedést a személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében.
 2. Az üzemeltető technikai intézkedéseket tett az adatok és a személyes adatok papír formában történő tárolásának biztosítása érdekében.
 3. Az Üzemeltető kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

 

VIII.

Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon történő megrendelés benyújtásával megerősíti, hogy ismeri a magánélet védelmének feltételeit, és teljes mértékben elfogadja azokat.
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy online online űrlapon ellenőrzi hozzájárulását. A hozzájárulásának ellenőrzésével tudomásul veszi, hogy ismeri és elfogadja az adatvédelmi politika feltételeit.
 3. Az üzemeltető jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. A weboldalon közzéteszi az Adatvédelmi Szabályzat új verzióját, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek a jelen Általános Szerződési Feltételek új verzióját az Ön e-mail címére, amelyet megadott az üzemeltetőnek.

 

Ezek a feltételek hatályba lépnek 01.10.2019.

 

 

DesignEvo